වීරයා යනු

By May 18, 2017පුවත්
heroes

වීරයා යනු අපේ ශබ්දකෝෂයේ නිතර භාවිතාවෙන, ගාම්භීර වචනයක්. ඉතිහාසය නැවත ලියන්නට, අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් ආදර්ශයක් දෙන්නට මේ වචනයට හැකියාවක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකික අපිට වීරයා යනු හුදෙක් වචනයකට පමණක් සිමා නොවූ දෙයක්. ඔවුන් සිය ජීවිතය අපගේ නිදහස් හුස්ම පොද වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කළ පිරිසක්.

මාතෘභූමිය උදෙසා ඉදිරියට පැමිණ සටන් කළ සහ දිවි පිදූ සියලු ශ්‍රී ලාංකික යුදවිරුවන් අද දිනයේ දී ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමු.